توقیف اموال

مطالب دیگر:
🔗بررسی فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی 13 صفحه فایل ورد word🔗بررسی نقش معماری در كاهش جرایم 11 صفحه فایل ورد word🔗ديالکتيک فضاها غنای زيست شهری بخش مرکزی خیابان جمهوری اسلامی(حد فاصل خیاب🔗بررسی آثار معماری نیکلای مارکف 36 صفحه فایل ورد word🔗بررسی معماری مسجد حاج ابوالفتح 21 صفحه فایل ورد word🔗بررسی بازنمایی هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر با تاکید بر شهر های ایران 3🔗بررسی و مروری بر معماری موزه یهود برلین اثر دنیل لیبسکیند 12 صفحه فایل ورد🔗بررسی معماری خانه ناصرالدین میرزا، تنها خانه گنبدی تهران 18 صفحه فایل ورد🔗بررسی معماری الگوريتميك 13 صفحه فایل ورد word🔗بررسی معماری اکوتک ( اکولوژی + تکنولوژی ) 16 صفحه فایل ورد word🔗بررسی شاخصها و معیارهای معماري پایدار 11 صفحه فایل ورد word🔗بررسی رنگ در معماری 23 صفحه فایل ورد word🔗بررسی نقش و جایگاه نور در معماری ایرانی 24 صفحه فایل ورد word🔗بررسی شاخص های معماری ژاپن با نگاهی نوين و پيشينه‌اي ديرين در فرهنگ و هنر 23 صفحه🔗بررسی تاریخچه و انواع سیستم های گرمایشی در خانه های ایرانی 18 صفحه فایل ورد🔗مقدمه ای بر اصول معماری و طراحی زندان 11 صفحه فایل ورد word🔗مطالعه و بررسی جایگاه دین و شریعت در نظام حقوقی مصر 31 صفحه فایل ورد wo🔗بررسی موقعيت اقليتها در اسلام و حقوق اقليتها در جمهوري اسلامي ايران 38 صفحه فایل🔗بررسی نقش زنبورها در پايداري محصولات کشاورزي 8 صفحه فایل ورد word🔗راه هاي پيشگيري از زمين لرزه ها و سيلاب هاي بزرگ 4 صفحه فایل ورد word
فهرست مطالب مقدمه تعریف کلیات مفهوم اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای احکام تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت فصل اول: قواعد عمومی ۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء ۲-۱- ترتیب اجراء ۳|فایل|دابلیو اِکس|41014120|wxz
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان توقیف اموالقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء
۲-۱- ترتیب اجراء
۳-۱- مامورین اجراء
۴-۱- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۵-۱- مرور زمان
۶-۱- اقسام اجراء
فصل دوم: در محکوم علیه
۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۲-۲- موارد رفع توقیف
۳-۲- در منقول
۴-۲- در غیرمنقول
۵-۲- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام
۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام
۳-۳- شرح ماد ۱۲۳ قانون اجرای احکام
۴-۳- شرح ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام
۵-۳- شرح ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام
۶-۳- شرح ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام
۷-۳- شرح ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام
۸-۳- شرح ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام
۹-۳- شرح ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
۱-۴- دستور
۲-۴- نحوه
۳-۴- نزد شخص ثالث
۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی
۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
۶-۴- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
۷-۴- فروش اموال توقیف شده
۸-۴- اعتراض ثالث به
۹-۴- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

قسمتی از متن:

از جمله موارد مورد بحث بخش است. امری كه به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود كه در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف

در این بخش به تعریف از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- كلیات

كلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احكام مدنی. 2- شرایط اجرای احكام. 3- اهمیت اجرای احكام. 4- تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری. 5- تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احكام مدنی، اجراء احكام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احكام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حكم، معین بودن حكم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احكام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری و تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم كه عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در محكوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم كه عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در منقول، در غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احكام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احكام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تكمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث می باشد كه در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور ، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محكوم علیه، نحوه ، تصرف ثالث نسبت به عین محكوم به، نزد شخص ثالث و غیره می باشد.